Fondlogo1.jpg

Fonden til Fremme af

Antroposofisk Kulturel Virksomhed

 

I perioden 20. februar 2019 til 31. dec 2019 indsamlede vi i alt 47.395 kr. Netto 45764 kr. Dette beløb blev i 2020 uddelt sammen med en del af fondens formue til 28 forskellige projekter, fortrinsvis i Danmark. De få internationale projekter er alle administreret fra et EØS land.

Goetheanum i Schweiz er et eksempel på dette. Det er det internationale centrum for den verdensomspændende Goetheanum-aktivitet, som de danske projekter er i familie med, hver på deres måde. Vores fokus ligger på danske projekter.

Vi har støttet de danske steinerskolers konference om ”Mediemyndighed”, der blev afholdt 24.-26. september 2020. Ordet er nyt og betegner et mål for undervisningen i IT og digitale medier, ikke kun for steinerskolerne, men faktisk for hele den danske undervisningssektor. Aktualiteten af dette understreges af den udbredte skærmundervisning i Corona-tiden 2020-21 også for børn, der endnu ikke er mediemyndige.

Vi har også støttet en mindre ombygning på den biodynamiske Hedeagergård i Vestjylland, så lejrskole-faciliteterne for besøgende skoleklasser blev forbedret.Sidst opdateret 2021-09-23 ST